Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


Tổng hợp các Quy định, Quy chế về Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Lạc Hồng

 Tổng hợp danh mục các văn bản Quy chế, Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Lạc Hồng.

A. Các quy định của Trường Đại học Lạc Hồng

1. Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

2. Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng tác giả có ấn phẩm khoa học được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, nhà xuất bản khoa học - Tải về.

3. Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa Hội thảo Khoa học Lạc Hồng cấp trường - Tải về.

4. Quy chế đặc cách tốt nghiệp cho sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi Khoa học và Công nghệ - Tải về.

5. Quy chế Sáng kiến của Trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

6. Quy định tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

7. Quy định Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

8. Quy định chống đạo văn của Trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

B. Các quy định của Cơ quan cấp Bộ

9. Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật - Tải về.

10. Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Tải về.

11. Thông tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam - Tải về.

12. Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam - Tải về.

13. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam - Tải về.

14. Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  - Tải về.

15. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí - Tải về.

16. Thông tư quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ GD&ĐT - Tải về.

17. Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT triển khai nghị định 99 của chính phủ - Tải về.

18. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ - Tải về.

19. Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT quy định một số định mức xây dựng, phân bỏ dự tán và quyết toán kinh phí - Tải về.

20. Thông tư liên tịch quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước - Tải về.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  91,548       1/424