Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


[Đang có hiệu lưc] Quyết định quy định hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên ban hành năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và nhân viên trường.

Quyết định số 858/QĐ-ĐHLH ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Lạc Hồng.

Quyết định số 170/QĐ-ĐHLH ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều về Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Lạc Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-ĐHLH ngày 19/10/2018.

Quyết định số 1250/QĐ-ĐHLH ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 170/QĐ-ĐHLH ngày 17/4/2020.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem file đính kèm và mục văn bản hiện hành trên trang Me của Nhà trường.

Quyết định và Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ - Tải về.

Biểu mẫu - Tải về.

TT.NCKH&ƯD

22/10/2018


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  86,972       1/315