Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


[Đang có hiệu lực] Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng tác giả có ấn phẩm khoa học 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Quyết định số 879/QĐ-ĐHLH ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng các tác giả có ấn phẩm khoa học được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, nhà xuất bản khoa học.

Quyết định số 171/QĐ-ĐHLH ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng các tác giả có ấn phẩm khoa học được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, nhà xuất bản khoa học được ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-ĐHLH ngày 24/10/2018.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

TT.NCKH&ƯD

25/10/2018


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  86,753       1/749