Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


[Đang có hiệu lực] Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng tác giả có ấn phẩm khoa học 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Quyết định số 879/QĐ-ĐHLH ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng các tác giả có ấn phẩm khoa học được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, nhà xuất bản khoa học.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Trân trọng kính gửi./.

TT.NCKH&ƯD

25/10/2018


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  59,617       1/153