Tài Liệu Seminar

Nghiên cứu khoa học  »  Tài Liệu Seminar


Tài liệu lớp tập huấn về hoạt động SHTT năm học 2023-2024

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Tài liệu tập huấn kỹ năng viết bản mô tả bảo hộ tài sản trí tuệ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học tại Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2023-2024.

Tài liệu bao gồm:

1. File báo cáo viên trình chiếu - Tải về.

2. Sổ tay hướng dẫn đăng ký sáng chế - Tải về.

3. Sổ tay hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu - Tải về.

4. Sổ tay hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Tải về.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  69,429       1/433