NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ


Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020

Năm học 2019-2020 Trường Đại học Lạc Hồng có 6 đề tài đăng ký tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó có 01 đề tài đạt giải nhì và 02 đề tài đạt giải khuyến khích

Đề tài đạt Giải nhi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ năm 2020 có tiêu đề: "Nghiên cứu bước đầu về tác dụng hạ đường huyết của các cao chiết dược liệu Bìm ba răng (Merremia tridentata L., Convolvulaceae) trên chuột nhắt trắng - cơ sở để phát triển các chế phẩm ứng dụng điều trị đái tháo đường" của sinh viên Nguyễn Thị Thuỳ Trang với sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Dương Ngọc Thới  - Khoa Dược.

Hình 1:  Sinh viên Nguyễn Thị Thuỳ Trang nhận Giải Nhì Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ năm 2020

Hình 2: Bằng khen đạt giải Nhì Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ năm 2020

Đề tài đạt giải khuyến khích bao gồm:

1. Lĩnh vực Khoa học Y, Dược "Khảo sát tác động kháng viêm, giảm đau của cây Lá đắng Vernonia amygdalina Delile trên chuột nhắt trắng" của nhóm tác giả: Đinh Diệu Quyên; Hoàng Thuý Hiền với sự hướng dẫn của giảng viên ThS. Đoàn Văn Viên - Khoa Dược; 

Hình 3: Giấy khen đạt giải khuyến khích lĩnh vực Khoa học Y, Dược

2. Lĩnh vực Khoa học xã hội "Một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thông tin kế toán ở các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đồng Nai" của tác giả Đoàn Linh Chi với sự hướng dẫn của giảng viên ThS. Nguyễn Văn Dũng - Khoa Tài chính - Kế toán.

Hình 4: Giấy khen đạt giải khuyến khích lĩnh vực Khoa học xã hội

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  216,289       1/430