NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ

Quyết định tặng bằng khen giảng viên hướng dẫn SV đạt giải Nhất, Nhì GT "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012

Quyết định:

Bằng khen Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất:

Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì: