NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ


Quyết định tặng bằng khen giảng viên hướng dẫn SV đạt giải Nhất, Nhì GT "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012

Quyết định:

Bằng khen Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất:

Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì:


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  167,368       1/132