NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ


Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho sinh viên năm 2012

Bằng khen:


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  216,291       1/431