NCKH Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Sinh viên


Quyết định khen thưởng cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 33 tháng 12/2019

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Quyết định khen thưởng cho sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trong Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 33 năm 2019.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem và tải trên file đính kèm

Quyết định và danh sách khen thưởng - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  172,479       1/153