NCKH Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Sinh viên


Quyết định khen thưởng và đặc cách tốt nghiệp cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 31 tháng 12/2018

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Quyết định, danh sách khen thưởng và đặc cách cho sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường lần thứ 31 năm 2018.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem và tải trên file đính kèm

Quyết định khen thưởng - Tải về.

Danh sách khen thưởng và đặc cách - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  239,241       1/315