Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VII

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Thư mời tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VII.

Hội nghị bao gồm tác tiểu ban như sau:

1. Tiểu ban: Những vấn đề chung về đo lường.

2. Tiểu ban: Đo lường cơ - quang học, âm thanh và rung động. 

3. Tiểu ban: Đo lường điện - điện tử và xử lý tín hiệu.

4. Tiểu ban: Đo lường nhiệt và thủy khí động lực học.

5. Tiểu ban: Đo lường hóa lý, bức xạ - ion hóa, y sinh và môi trường.  

6. Tiểu ban: Đo lường điều khiển và tin học công nghiệp.

Các mốc thời gian:

1. Gửi tóm tắt báo cáo khoa học trước ngày 30/12/2019.

2. Gửi toàn văn báo cáo khoa học trước ngày 28/02/2020.

3. Đăng ký tham dự và tham dự triển lãm trước ngày 30/4/2020.

Lệ phí tham dự Hội nghị: 500.000đ/người, đối với nghiên cứu sinh và sinh viên là 250.000đ/ người.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Công văn - Thư mời - Tải về.

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội nghị - Tải về.

Mẫu phiếu đăng ký tham dự triển lãm - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  117,852       1/153