Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần 21 năm 2019

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên! 
Công văn số 803/TB-ĐHLH ngày 29/8/2019 của Hiệu trưởng về việc Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần 21 năm 2019.

  • Vòng sơ tuyển (từ ngày 05/9/2019 đến 10/9/2019): do Hội đồng Nhà trường phản biện đánh giá.

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2019 tác giả gửi tên đề tài và file mềm (file word và file pdf) toàn văn đề tài theo thể lệ của Ban tổ chức để TT NCKH&ƯD phân chia phản biện - Phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh (Email: vongocvinh@lhu.edu.vn, số điện thoại 0972747526).

- Ngày 16/9/2019 TT NCKH&ƯD công bố kết quả phản biện của Hội đồng đánh giá cấp trường.

- Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 tác giả chỉnh sửa đề tài theo góp ý của Hội đồng.

- Ngày 21/9/2019 tác giả gửi 02 cuốn toàn văn (bản in và file mềm) đề tài cho TT NCKH&ƯD để tổng hợp và gửi bài tham gia dự thi theo hồ sơ dự thi như sau:

1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4) - Tải về.

2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).

3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về Ban tổ chức Giải thưởng 02 quyển đề tài công trình nghiên cứu tại vòng bán kết - Tải về Trang bìa.

4. Phiếu đánh giá, nhận xét hoặc biên bản họp xét chọn đề tài gửi dự thi Giải thưởng của Hội đồng khoa học cấp trường.

* Thể lệ Giải thưởng - Tải về.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Công văn số 803/TB-ĐHLH ngày 29/8/2019 của Hiệu trưởng - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  117,846       1/154