Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Hội thảo Quốc tế về Ngân hàng và Tài chính lần thứ nhất (ICBF 2019)

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô.

  Hội thảo Quốc tế về Ngân hàng và Tài chính lần thứ nhất (ICBF 2019) tổ chức thêm một phiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (song song với phiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh).

  Trung tâm NCKH&ƯD nhận được thư mời viết bài cho phiên hội thảo của Viện NCKH Ngân hàng - Học viện Ngân hàng, chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
  Thời gian nhận bài: 01/10/2019.
  Thông báo kết quả phản biện: 15/10/2019.
  Thời hạn nhận bài sau chỉnh sửa: 01/11/2019.
  Thông tin của Hội thảo được cập nhật tại: http://icbf.sciencesconf.org
  Mọi câu hỏi thắc mắc của các nhà khoa học xin vui lòng chuyển về địa chỉ email của Hội thảo:hoithaoicbf2019@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp TS. Phan Anh (ĐT: 0946308388), email: phananh@hvnh.edu.vn

  Thư mời đính kèm - Tải về.

  Trân trọng kính gửi./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    71,112       1/157