Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Hội thảo quốc tế lần thứ 4 năm 2019 về Khoa học, Giáo dục và kỹ thuật thực hành.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các nhà nghiên cứu.

Hội thảo quốc tế lần thứ 4 năm 2019 về Khoa học, Giáo dục và kỹ thuật thực hành (The 4th International Conference 2019 on Science, Education and Viable Engineering).

- Hội thảo được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 -10/4/2019.

- Thời hạn nhận bài viết đến hết ngày 12/02/2019.

- Thông báo chấp nhận tóm tắt đến hết ngày 15/02/2019.

- Đăng ký tham dự Hội thảo đến hết ngày 20/02/2019.

Hội thảo quốc tế được Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Taiwan Association for Academic Innovation (TAAI) và và IEEE Electron Device Society đồng tổ chức.

Trân trọng kính mời quý thầy, cô, quý nhà khoa học cùng tham gia và đóng góp bài viết.

Chi tiết thông tin, quý thầy, cô và nhà khoa học vui lòng xem trên file đính kèm.

Trân trọng kính gửi./.

Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo