Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Công văn đến số 1947/SKHCN-QLK ngày 29/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức.

Thơi hạn gửi hồ sơ giải thưởng trực tiếp đến hết ngày 31/12/2018.

Thời hạn gửi hồ sơ giải thưởng về cho Trung tâm tập hợp trước 16h00 ngày 27/12/2018.

Hồ sơ tham dự bao gồm:

a) Bản giới thiệu ứng viên được đề nghị xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN01) hoặc Bản Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN02);
b) Bản thuyết minh các công trình khoa học được xem xét và bản sao các công trình khoa học, các văn bằng sở hữu trí tuệ có liên quan (mẫu TĐN03);
c) Lý lịch khoa học của ứng viên (mẫu TĐN04);
d) 01 bản điện tử ghi trên đĩa quang (dạng PDF);
đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Trân trọng kính gửi./.
TT.NCKH&ƯD
17/12/2018