Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Hội thảo khoa học đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô.

Thư mời tham dự Hội thảo đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo được tổ chức bởi Trường Đại học Tài chính - Marketing và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 26/10/2018.

Địa điểm: Hội trường lầu 6, cơ sở 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình.

Quý thầy, cô tham dự vui lòng đăng ký cho thầy Võ Ngọc Vinh (qua trang Me hoặc di động 0972747526) trước 15h00 ngày 22/10/2018.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng kính gửi./.

TT.NCKH&ƯD

18/10/2018