Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần 3 năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên.

Công văn đến số 490 từ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 3 năm 2018.

Diễn đàn được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với 40 sinh viên quốc tế và 60 sinh viên Việt Nam sẽ tham gia vào các hoạt động học thuật và giao lưu.

Hình thức tham gia: Sinh viên viết bài tham luận hoặc bài báo khoa học về 1 trong 4 nội dung của diễn đàn (chi tiết thông tin trên file đính kèm).

Thời hạn gửi bài tóm tắt đến hết ngày 21/10/2018.

Thời hạn gửi bài toàn văn đến hết ngày 30/10/2018.

Thời gian tổ chức Diễn đàn từ ngày 04 đến ngày 07/12/2018.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô và các bạn sinh viên vui lòng xem trên file đính kèm.

Trân trọng kính gửi./.

TT.NCKH&ƯD

12/10/2018