Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Hội thảo “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Thông tin về Hội thảo “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”.

Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:
- Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0: Đặc trưng của phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một số ngành nghề quan trọng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng cung lao động và lao động chất lượng cao ở Việt Nam;…
- Đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học: Quy hoạch mạng lưới, chương trình đào tạo gắn với cung - cầu nhân lực cao trong bối cảnh 4.0; Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực đáp ứng cách mạng 4.0 (ngoại ngữ, tin học, tư suy sáng tạo, khởi nghiệp); Đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động;…
- Thời gian: Ngày 23/11/2018 (Thứ 6)
- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo về Ban tổ chức trước ngày 05/10/2018.
Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.
Trân trọng kính gửi./.