Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Giải thưởng sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ Đồng Nai năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Công văn đến của Ban Tổ chức Giải thưởng sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ Đồng Nai năm 2018.

Một số Chủ đề được gợi ý tham gia Giải thưởng theo công văn đính kèm.

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 10/12/2018.

Chi tiết thông tin Thể lệ Giải thưởng, Gợi ý chủ đề giải thưởng quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Trân trọng kính gửi./.

1. Thể lệ Giải thưởng.

2. Gợi ý chủ đề giải thưởng.

3. Phiếu đăng ký.