Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên công văn đến số 182/LHHĐN ngày 09/8/2018 của Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai về việc Tham gia giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công trình gửi về trước ngày 30/9/2018 tại Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 281, đường 30/4, Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ tham dự gồm có:

1. Đơn xin tham gia giải thưởng.

2. Tóm tắt công trình.

3. Toàn văn công trình.

4. Biên bản Hội đồng khoa học.

5. Danh sách đồng tác giả.

6. Các tài liệu khác nếu có.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô xem trên file đính kèm.

Mẫu đơn xin tham gia giải thưởng.