Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh triển khai Hội thi, giải thưởng năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên công văn đến số 179/LHHĐN ngày 7/8/2018 của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Hội thi, Giải thưởng năm 2018.

Công văn.

Thể lệ Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018.

Thể lệ Giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2018.

Trân trọng kính gửi./.