Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên:

Kế hoạch số 22-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 13/7/2018 của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm và giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 20 năm 2018.

Thời hạn nộp toàn văn về trường trước 16h00 ngày 10/9/2018.

Xét đề tài cấp trường ngày 20/9/2018.

Ngày 30/9/2018 Hội thu đề tài tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô và các bạn sinh viên vui lòng xem trên file đính kèm.

Kế hoạch

Thể lệ

Trân trọng kính gửi./.