Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ NAFOSTED tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô Thông báo từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: 8h30 – 12h00 ngày 10 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Số 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Quý thầy, cô vui lòng đăng ký theo link bên dưới hoặc đăng ký qua thầy Ngọc Vinh để tổng hợp và bố trí xe đưa đón.

https://goo.gl/forms/8m25Z53KusZQB4bF2

Chi tiết quý thầy, cô vui lòng xem link trang chính của Quỹ: http://nafosted.vn/thong-bao-chuc-hoi-nghi-tap-huan-chuyen-de-huong-dan-cac-quy-dinh-cua-quy-tai-tp-ho-chi-minh-3/

Trân trọng kính gửi./.