Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Giải thưởng Khoa học và công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 01/9/2018.

Chi tiết thông tin, quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Thông báo:

Mẫu hồ sơ:

Trân trọng kính gửi./.